Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức

 

HÌNH ẢNH CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM LISEMCO 2

 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN HẾT NĂM 2015

1-       Định hướng phát triển Công ty đến hết năm 2015: Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một doanh nghiệp mạnh, đa ngành nghề, đa sở hữu, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống là gia công kết cấu thép, sản xuất dây hàn và mạ kẽm nhúng nóng. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

2-       Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

2.1- Công tác đổi mới doanh nghiệp:

-          Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, xây dựng và phát triển Công ty thành Công ty mạnh, bền vững, có tốc độ tăng trưởng nhanh và có tính cạnh tranh cao.

-          Liên doanh liên kết với các công ty trong và ngoài Tập đoàn Lilama, Công ty CP Lisemco 2 và các công ty thuộc sở hữu của cổ đông chiến lược để tạo thêm sức mạnh trong SXKD.

2.2- Công tác đầu tư:

-          Đầu tư các lĩnh vực sản xuất trọng điểm bao gồm: Sản xuất gia công kết cấu thép.

-          Đầu tư xây dựng phục hồi lại và đưa vào sản xuất dây chuyền dây hàn mạ đồng.

-          Đầu tư xây dựng nhà máy mạ kẽm nhúng nóng.

2.3- Công tác quản lý:

-          Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành.

-          Tăng cường công tác hạch toán SXKD quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo SXKD có hiệu quả và tích luỹ vốn để phát triển.

-          Phân cấp và giao quyền chủ động cho các đơn vị nhận khoán và trực tiếp sản xuất trong quá trình SXKD, gắn trách nhiệm và quyền lợi đối với cán bộ quản lý.

2.4- Công tác phát triển nguồn lực:

-          Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng và phát triển nguồn lực con người của Công ty mạnh về mọi mặt đủ về chất lượng và số lượng, có năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ mới.

-          Tìm mọi biện pháp để huy động mọi nguồn vốn, đảm bảo đủ cho đầu tư và SXKD.

2.5- Các công tác khác:

-          Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực kinh doanh, phát triển và mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển năng lực Công ty là doanh nghiệp gia công kết cấu thép, sản xuất dây hàn và mạ kẽm nhúng nóng mạnh với năng lực cạnh tranh cao trong nước và Quốc tế.

 

Tin tức khác
BỮA TIỆC MÙA HÈ CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH MẠ KẼM AMECC (22/07/2019)
THƯ CHÚC TẾT (21/05/2019)
LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM AMECC (31/08/2016)
LỄ ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 (20/06/2016)
CÔNG TY CP MẠ KẼM LISEMCO 2 SAU MỘT NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN (23/04/2016)
THĂM QUAN HỌC HỎI MÔ HÌNH 5S (23/04/2016)
LISEMCO 2 VỚI MÔ HÌNH THỰC HIỆN QUY TRÌNH 5S (23/04/2016)
LISEMCO 2 KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (23/04/2016)
QUYẾT ĐỊNH TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (23/04/2016)
LISEMCO 2 VỚI DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 (23/04/2016)
LISEMCO 2 GIAO CHUYẾN HÀNG ĐẦU TIÊN DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1 (23/04/2016)
Tin đọc nhiều nhất
HÌNH ẢNH MỚI CỦA CTY CP MẠ KẼM LISEMCO 2  (23/04/2016)
CÔNG TY CP MẠ KẼM LISEMCO 2 SAU MỘT NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN  (23/04/2016)
LỄ ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008  (20/06/2016)
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012  (10/07/2012)
BẠN MUỐN THUÊ KHO BÃI, THUÊ ĐẤT, HAY THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH?  (24/11/2011)
LISEMCO 2 GIAO CHUYẾN HÀNG ĐẦU TIÊN DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1  (23/04/2016)
LISEMCO 2 VỚI DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2  (23/04/2016)
Vốn ODA Nhật Bản trở lại  (18/01/2016)
Dự án BOT nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 đặt "viên gạch" đầu tiên  (21/01/2016)
LISEMCO 2 KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM  (23/04/2016)
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM AMECC
Địa chỉ: Km35 - QL10 - Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng
Điện thoại: 031.3572879 - Hot line: 0931.599.399   -   Fax: 031.3572479   -   Email: info@makemamecc.com
Copyright © 2020 LISEMCO 2. All rights reserved. Designed & developed by EMSVN
Đang online : 13
Lượt truy cập : 2967716